Jelenlegi hely

Címlap

M E G H Í V Ó

 

M E G H Í V Ó

A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat Küldöttgyűlését

2016. május 12-én csütörtök (10,00 h-ra)

ö s s z e h í v o m.

Küldöttgyűlés helye:

Polgármesteri Hivatal Sényő (Különterem)

Sényő, Kossuth u. 69.

 

Napirendi pontok:

1./ Beszámoló a lejárt határidejű küldöttgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Pehely Zoltán IB elnöke

 

2./ A Társulat 2015. évi gazdasági tervének és közcélú feladatainak teljesítése,

javaslat a mérleg jóváhagyására.

Előadó: Offenbächerné Imre Gabriella igazgató

 

3./ 2016. évi feladatok meghatározása.

Előadó: Offenbächerné Imre Gabriella igazgató

 

4./ A Felügyelő Bizottság megállapítása a 2015. évi társulati gazdálkodásról, a

bizottság jelentése a mérleg felülvizsgálatáról.

Előadó: Felügyelő Bizottság

 

5./ A könyvvizsgáló jelentése és a 2015. évi mérleg auditálása.

Előadó: Dr. Házi Istvánné könyvvizsgáló

 

6./ Egyéb ügyek, bejelentések

 

Kérem a küldöttgyűlésen való megjelenését, akadályoztatás esetén megbízottjának részvételéről, meghatalmazásról szíveskedjen gondoskodni.

Amennyiben a fenti időpontban a küldöttgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt küldöttgyűlést az Intézőbizottság 2016. május 12-én 10,30 órára hívja össze, változatlan helyszínnel és napirenddel.

 

Nyíregyháza, 2016. május 2.

 

Pehely Zoltán s.k.

IB elnök

A kiadmány hiteléül:

 

Tompa Tünde

leíró