Jelenlegi hely

Címlap

M E G H Í V Ó

A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat Küldöttgyűlését

2018. április 25-én szerda (10,00 h-ra)

ö s s z e h í v o m.

 

Küldöttgyűlés helye:

Polgármesteri Hivatal Sényő (Különterem)

Sényő, Kossuth u. 69.

 

Napirendi pontok:

1./ Beszámoló a lejárt határidejű küldöttgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Pehely Zoltán IB elnöke

 

2./ Jelölő és szavazatszedő bizottság megválasztása.

Előadó: Dr. Csermely Tibor jogi képviselő

 

3./ A Társulat 2017. évi gazdasági tervének és közcélú feladatainak teljesítése,

javaslat a mérleg jóváhagyására.

Előadó: Offenbächerné Imre Gabriella igazgató

 

4./ 2018. évi feladatok meghatározása.

Előadó: Offenbächerné Imre Gabriella igazgató

 

5./ A Felügyelő Bizottság megállapítása a 2017. évi társulati gazdálkodásról, a

bizottság jelentése a mérleg felülvizsgálatáról.

Előadó: Felügyelő Bizottság

 

6./ A könyvvizsgáló jelentése és a 2017. évi mérleg auditálása.

Előadó: Dr. Házi Istvánné könyvvizsgáló

 

7./ Tisztségviselők megválasztása.

/Intéző Bizottság elnöke és tagjai, Felügyelő Bizottság/

Előadó: Jelölő Bizottság elnöke/Szavazatszedő bizottság elnöke

 

8./ Alapszabály módosítása

Előadó: Dr. Csemely Tibor jogi képviselő

 

9./ Egyéb ügyek, bejelentések

 

Kérem a küldöttgyűlésen való megjelenését, akadályoztatás esetén megbízottjának részvételéről, meghatalmazásról szíveskedjen gondoskodni.

Amennyiben a fenti időpontban a küldöttgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt küldöttgyűlést az Intézőbizottság 2018. április 25-én 10,30 órára hívja össze, változatlan helyszínnel és napirenddel.

Küldött gyűlési beszámolót itt tölthetik le

 

Nyíregyháza, 2018. április 16.

 

Pehely Zoltán s.k.

IB elnök

A kiadmány hiteléül:

 

Tompa Tünde

leíró