Jelenlegi hely

Címlap

Meghívó

A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat Küldöttgyűlését

2013. április 26-án péntek ( 10:00 h-ra)

ö s s z e h í v o m.

 

Küldöttgyűlés helye:  Primom Vállalkozói Inkubátorház

                                      Nyíregyháza, Váci M. u. 41.

Napirendi pontok:

1./        Beszámoló a lejárt határidejű küldöttgyűlési határozatok végrehajtásáról.

            Előadó: Pehely Zoltán IB elnök helyettes

2./        Jelölő és szavazatszedő bizottság megválasztása.

            Előadó: Dr. Csermely Tibor ügyvéd          

3./        A Társulat 2012. évi gazdasági tervének és közcélú feladatainak teljesítése,

javaslat a mérleg jóváhagyására.

            Előadó:  Offenbächerné Imre Gabriella  igazgató

4./        2013. évi üzemterv előterjesztése, közcélú feladatok meghatározása.

            Előadó:  Offenbächerné Imre Gabriella igazgató

5./        A Felügyelő Bizottság megállapítása a 2012. évi társulati gazdálkodásról, a

            bizottság jelentése a mérleg felülvizsgálatáról.

            Előadó: Nagy Péter  FB elnöke

6./        A könyvvizsgáló jelentése és a 2012. évi mérleg auditálása.

            Előadó: Csík László könyvvizsgáló

7./        Alapszabály módosítása a 2011. évi XC. Tv. valamint a 2011. évi XXII. Tv. által módosított  2010. évi CXLIV. Tv. értelmében.

Előadó: Dr. Csermely Tibor ügyvéd

8./        Tisztségviselői kar megválasztása. / Intéző Bizottság elnöke és tagjainak, Felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megválasztása/

            Előadó: Jelölő bizottság elnöke

            Szavazatszedő bizottság elnöke

9./        Egyéb ügyek, bejelentések

 

Kérem a küldöttgyűlésen való megjelenését, akadályoztatás esetén megbízottjának részvételéről, meghatalmazásról szíveskedjen gondoskodni.

Amennyiben a fenti időpontban a küldöttgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt küldöttgyűlést az Intézőbizottság 2013. április 26-án 10:30 órára hívja össze, változatlan helyszínnel és napirenddel.

A küldöttgyűlési Beszámoló letölthető.

 

 Nyíregyháza, 2013. április15.

                                                                                                  Pehely Zoltán

                                                                                              IB elnök helyettes