Jelenlegi hely

Címlap

Meghívó

M E G H Í V Ó
A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat Küldöttgyűlését
2014. május 22-én csütörtök ( 10,00 h-ra)
ö s s z e h í v o m.

 

Küldöttgyűlés helye:  Chloe New Yorkban Étterem (Különterem)
                                     Nyíregyháza, Luther u. 5.

 

Napirendi pontok:

1./        Beszámoló a lejárt határidejű küldöttgyűlési határozatok végrehajtásáról.

            Előadó: Pehely Zoltán  IB elnöke

 

2./        A Társulat 2013. évi gazdasági tervének és közcélú feladatainak teljesítése javaslat a mérleg
            
jóváhagyására.

            Előadó:  Offenbächerné Imre Gabriella   igazgató

 

3./        2014. évi feladatok meghatározása.

            Előadó:  Offenbächerné Imre Gabriella  igazgató

 

4./        A Felügyelő Bizottság megállapítása a 2013. évi társulati gazdálkodásról, a bizottság jelentése a mérleg
             felülvizsgálatáról.

            Előadó: Vitális Ferencné  FB elnöke

 

5./        A könyvvizsgáló jelentése és a 2013. évi mérleg auditálása.

             Előadó: Csík László könyvvizsgáló

 

6./        Egyéb ügyek, bejelentések

 

Kérem a küldöttgyűlésen való megjelenését, akadályoztatás esetén megbízottjának részvételéről, meghatalmazásról szíveskedjen gondoskodni.

Amennyiben a fenti időpontban a küldöttgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt küldöttgyűlést az Intézőbizottság 2014. május 22-én 10,30 órára hívja össze, változatlan helyszínnel és napirenddel.

A küldöttgyűlési Beszámoló letölthető.

 

Nyíregyháza, 2014. május 6.

                                                                                        Pehely Zoltán  s.k.
                                                                                                 
IB elnök

A kiadmány hiteléül:

Islainé Tompa Tünde
          leíró