Jelenlegi hely

Címlap

MEGHÍVÓ

M E G H Í V Ó

A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat rendkívüli  Küldöttgyűlését

2014. október 14-én kedd ( 10,00 h-ra)

ö s s z e h í v o m.

 

 

Küldöttgyűlés helye:  Chloe New Yorkban Étterem (Különterem)

                                      Nyíregyháza, Luther u. 5.

Napirendi pontok:

1.   A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat Alapszabályának módosítása           (székhelyváltozás).

Előadó: Dr. Csermely Tibor ügyvéd

  1. A Társulat jegyzett tőkéjének leszállítása a 2013. évi CCXLIX. tv. 62/A. § (1) bek. szerint.

Előadó: Offenbächerné Imre Gabriella igazgató

       3. Tájékoztató a Társulat helyzetéről, tevékenységről

      Előadó: Offenbächerné Imre Gabriella igazgató

4.Egyebek

 

Kérem a küldöttgyűlésen való megjelenését, akadályoztatás esetén megbízottjának részvételéről, meghatalmazásról szíveskedjen gondoskodni.

Amennyiben a fenti időpontban a küldöttgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt küldöttgyűlést az Intézőbizottság 2014. október 14-én 10,30 órára hívja össze, változatlan helyszínnel és napirenddel.

 

Nyíregyháza, 2014. szeptember 23.

                                                                                              Pehely Zoltán  s.k.

                                                                                                      IB elnök

A kiadmány hiteléül:

Islainé Tompa Tünde

           leíró