Jelenlegi hely

Címlap

Meghívó

A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat rendkívűli Küldöttgyűlését

2019. február 22-én péntek (10,00 h-ra)

ö s s z e h í v o m.

 

Küldöttgyűlés helye:
Polgármesteri Hivatal Sényő (Különterem)
Sényő, Kossuth u. 69.

 

Napirendi pontok:

1.Beszámoló a lejárt határidejű küldöttgyűlési határozatok végrehajtásáról.
   Előadó: Pehely Zoltán IB elnöke

 

2. A társulat gazdálkodásának és aktuális vagyoni helyzetének bemutatása.
   Előadó:
Offenbächerné Imre Gabriella igazgató

 

3. Könyvvizsgáló előterjesztése a Társulat gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről.
   Előadó:
Dr. Házi Istvánné könyvvizsgáló

 

4. Döntés a Társulat tovább működéséről, vagy a jogutód nélküli megszüntetésről.
    Előadó: Offenbächerné Imre Gabriella

 

5.   Határozatok meghozatala.

 

Kérem a küldöttgyűlésen való megjelenését, akadályoztatása esetén minimálisan teljes bizonyítóerejű magánokiratban meghatalmazott képviselője részvételéről szíveskedjen gondoskodni.

Amennyiben a fenti időpontban a küldöttgyűlés nem határozatképes úgy jelen meghívóban hatályos alapszabályunk 9.5.2. pontja értelmében a 8 napon belüli időpontra összehívott 2. küldöttgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent küldöttek számára és az általuk képviselt terület nagyságára való tekintet nélkül határozatképes.

A megismételt küldöttgyűlést az Intézőbizottság 2019. február 22-én 10,30 órára hívja össze, változatlan helyszínnel és napirenddel.

Tájékoztató a küldött gyűléshez itt elérhető

Nyíregyháza, 2019. február 13.

 

Pehely Zoltán s.k.
IB elnök

A kiadmány hiteléül:
Tompa Tünde
leíró